قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ وزن 76 كيلوگرم سازمان WKA 2004

  1382/11/11      
قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ وزن 76 كيلوگرم سازمان WKA 2004 قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ  وزن 76 كيلوگرم سازمان WKA 2004 قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ وزن 76 كيلوگرم سازمان WKA 2004, تمرین با ما
4.2 امتیاز از 14 رای
تمرین با ما
4.2 امتیاز از 14 رای
     
قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ  وزن 76 كيلوگرم سازمان WKA 2004
قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ وزن 76 كيلوگرم سازمان WKA 2004

قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ 
وزن ٧٦ كيلوگرم سازمان WKA
2004