سوالات متداول

سوالات متداول

هزينه برنامه تمرينى چقدر است و به چگونه محاسبه ميشود؟

هزينه يك ماه برنامه تمرينى در "تمرين باما" ١٩٩٠٠٠ تومان ميباشد كه بصورت آنلاين در همين سامانه پرداخت ميشود. يك ماه از زمان ارسال برنامه به متقاضى محاسبه ميشود.

هزينه براى رژيم غذايى چقدر است؟

هزينه براى رژيم غذايى يك ماهه ٩٩٠٠٠ هزار تومان ميباشد كه از طريق همين سامانه قابل پرداخت ميباشد.

آيا براى عضويت در تمرين باما بايد يك ورزشكار حرفه اى بود؟

خير در حقيقت "تمرين باما" براى ورزشكاران حرفه اى در نظر گرفته نشده و مخاطبين "تمرين باما" احتياج به هيچ پيش زمينه ورزشى ندارند اگر چه داشتن پيش زمينه ورزشى ميتواتد شخص را در انجام تمارين پيشرفته تر و نتيجه بهتر يارى كند. برنامه هاى تمرينى با توجه به قابليتهاى هر فرد بطور اختصاصى براى همان فرد طراحى ميشوند. 


سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول
4.1 امتیاز از 34 رای
تمرین با ما
4.1 امتیاز از 34 رای