گوشت هاى فرآورى شده

  1396/02/29         2,737      
گوشت هاى فرآورى شده گوشت هاى فرآورى شده آنچه لازم است بدانیم
4.6 امتیاز از 5 رای
تمرین با ما
4.6 امتیاز از 5 رای
     
گوشت هاى فرآورى شده
آنچه لازم است بدانیم

نكته مهمى كه قبل از استناد به يك تحقيق علمى بايد در نظر گرفت، موثق بودن منبع و جامعه آمارى مورد نظر در آن تحقيق است. اينكه صرفاً گفته شود در يك تحقيق نتيجه خاصى بدست آمده براى استناد كافى نيست، براى مثال چندى پيش سخن از مضرات گوشت هاى فراورى شده به ميان آمده بود و رابطه زياد آن با خطر ابتلا به سرطان. سؤالى كه اينجا مطرح ميشود اين است كه اين تحقيقات بر روى چه جامعه آمارى انجام شده؟ آيا اين افراد يك سبك زندگى ورزشى سالم همراه با رژيم غذايى متعادل دنبال ميكرده اند يا افرادى بوده اند كه بى تحرك بوده و اضافه وزن داشته اند؟ گاهى اوقات برخى از مطالعات به ظاهر علمى به گونه اى تنظيم ميشود كه خروجى مورد نظر محققين را تأمين كند. چگونه؟ كافيست جامعه آمارى فرضاً از ميان افراد بى تحرك و افرادى كه مدام در فست فود ها غذا ميخورندانتخاب شود. ميزان ارتباط گوشت فرآورى شده و سرطان در اين افراد تعيين كننده نيست، چراكه هر چيزى را مي توان به ميزان ابتلا به سرطان در اين افراد ارتباط داد حتى مصرف نوشابه و يا گوشت قرمز و هزاران چيز ديگر. پس اگر ورزشكار هستيد، زندگى سالمى داريد و از يك روتين ورزشى غذايى متعادل پيروى ميكنيد گاه گدارى يك شيطنت كوچك و مصرف يك فراورده گوشتى پروسس شده مثل سوسيس يا بيكن و ... نبايد نگران كننده تلقى شود ضمن آگاهی از اینکه مصرف دائم این مواد مضر است. اگر هم جز افراد كم تحرك هستيد و به رژيم غذايتون اهميت نميديد، خود اين موضوع از مصرف گوشت فرآورى شده براى شما خطرناك تر است.