مصرف امگا 3-6-9 بهتر است يا امگا 3؟

  1395/11/11         40,092      
مصرف امگا 3-6-9 بهتر است يا امگا 3؟ مصرف امگا 3-6-9 بهتر است يا امگا 3؟ نسب مجاز امگا 6 به امگا 3...
3.9 امتیاز از 8 رای
تمرین با ما
3.9 امتیاز از 8 رای
     
مصرف امگا 3-6-9 بهتر است يا امگا 3؟
نسب مجاز امگا 6 به امگا 3...

مصرف امگا ٣-٦-٩ بهتر است يا امگا ٣؟

دانستن پاسخ به اين سؤال منوط به اين است كه بدانيم رژيم غذايى روزمره ما بيشتر شامل كدام يك از اين ٣ اسيد چرب است. امگا ٦ يك اسيد چرب ضروريست بدين معنا كه بدن انسان نميتواند آنرا توليد كند و فوايد زيادى دارد. از منابع امگا ٦ مى توان روغن هاى گياهى ، آجيل و همچنين گوشت دام هايى كه از غلات و حبوبات  تغذيه كرده اند را نام برد، بنابراين اكثر مردم دچار فقدان امگا ٦ نيستند و اين زمانى خطرناك است كه تغذيه روزمره باعث شود ميزان امگا ٦ موجود در بدن از ٢ برابر امگا ٣ در بدن بيشتر شود. يعنى نسبت امگا٦به ٣ از١:٢(بعضى منابع ١:٤و١:٣ را هم در نظر گرفته اند) بالاتر برود. عدم برقرارى توازن مناسب بين امگا ٦و امگا٣ مى تواند منجر به بروز بيماريهاى قلبى، سرطان، آسم، آرتروز و افسردگى گردد. امگا ٩ هم فوايد زيادى همچون امگا ٣ از قبيل خاصيت ضد تورمى و درمان مفاصل آسيب ديده را داراست اما يك اسيد چرب غير ضروريست چون بدن ما قادر به توليد آن است ضمن اينكه در روغن هاى گياهى و روغن زيتون وجود دارد. نكته جالب توجه اين است كه نسبت امگا ٣-٦-٩ در مكمل هاى موجود در بازار مطابق با استاندارد فوق الذكر رعايت مى شود اما از آنجايى كه ما به طور عادى مقادير بيشترى از امگا ٦و٩ در بدنمان وجود دارد، با مصرف امگا ٣-٦-٩ نسبت ياد شده ١:٢ نه تنها بهبود بلكه بدتر هم مى شود. بنا براين مصرف منابع امگا٣ از قبيل روغن ماهى  و يا مكمل هايى كه ميزان مناسبى از امگا ٣ را به بدن ما مى رساند به مراتب بهتر است.

تدوين: بابك كياست