تقويت سيستم عروقى

  1395/09/24         2,403      
تقويت سيستم عروقى تقويت سيستم عروقى فوايد حضور نيتريك اكسايد
4.7 امتیاز از 10 رای
تمرین با ما
4.7 امتیاز از 10 رای
     
تقويت سيستم عروقى
فوايد حضور نيتريك اكسايد

 اكسيد نيتريك خون فوايد بسيارى از جمله افزايش حجم رگها و نرم شدن آنها را دارد. از نقطه نظر تمرينى رگهاى باز باعث افزايش خون رسانى به بافت عضله در حال تمرين مى شود و در نتيجه اكسيژن و مواد غذايى بيشترى به سمت داخل سلول ها هدايت مى شود كه اين خود سبب افزايش انرژى و استقامت بيشتر عضله مى شود. همچنين افزايش نيتريك اكسايد باعث پمپ بهتر عضله مى شود.  علت پمپ يا دم عضلانى اين است كه عضله تحت تمرين پسماند هايى مى سازد كه آب زيادى را به داخل سلول هاى عضلانى مى كشد، وجود بيشتر خون در نزديكى سلول ها به معنى وجود آب بيشتر براى جذب شدن است براى همين افزايش نيتريك اكسايد سبب افزايش دم عضله مى شود. لازم به ذكر است كه گردش خون بالا سبب تقويت و بهبود عملكرد دستگاه تناسلى نيز مى شود. راههاى زيادى براى افزايش اكسيد نيتريك وجود دارد، با ما همراه باشيد...


تدوين: بابک کیاست.